Privacy beleid

PRIVACYVERKLARING

Op deze pagina leg ik u uit welke gegevens ik van u vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb. Heeft u vragen dan kunt u mij (Ellen Langius Armee) bereiken via e-mail (ellen@delaatsteherinnering.nl) of via het telefoonnummer 06 48258612. Mijn postadres is Siriusstraat 12, 9801 VT Zuidhorn. 

Conform wetgeving moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanwijzen, dat ben ik dus zelf: Ellen Langius Armee.

In het kort: als u mij inhuurt heb ik wat gegevens van u nodig om met u te communiceren, contact met u op te kunnen nemen of om u een factuur te kunnen verzenden. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Als u mij inhuurt leg ik gegevens van u vast. Het is vaak zo dat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail of een inschrijf- of contactformulier. Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres- en factuur gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres, website en/of social media profielen;
 • Overige (persoons) gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser, ip adres en apparaat type.

WAAROM LEG IK GEGEVENS VAST?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

 • Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst;
 • Met u te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor u mij hebt ingehuurd;
 • Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn.
 • Met u te kunnen bellen of e-mailen;
 • Mijn nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden;
 • Om een album of een ander product aan u op te kunnen sturen.

Mijn website:

Analyseert  uw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren;

Volgt uw surfgedrag over verschillende websites om daarmee het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

HOE LANG BEWAAR IK GEGEVENS?

Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij uw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan. Voorbeeld: ik gebruik een fotoalbum programma, het bedrijf dat dit voor mij verzorgt heeft met mij een overeenkomst gesloten over hoe ze deze gegevens gebruiken, een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Mijn website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruik ik cookies die het surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door de  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social media-bedrijven zoals Facebook.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering ect sturen naar ellen@delaatsteherinnering.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw  privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op uw verzoek te reageren.

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ellen@delaatsteherinnering.nl